Bio 🍃

Zobrazených 1–12 z 16 výsledkov

Biopotraviny sú vyrobené z produktov pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Ekologické poľnohospodárstvo je komplexný systém riadenia podniku a výroby potravín. Zahŕňa všetky štádia potravinového reťazca – dodávku surovín, skladovanie, spracovanie, prepravu a distribúciu.
Je kombináciou najlepších postupov v oblasti:

  • ochrany životného prostredia a klímy,
  • vysokej úrovne biodiverzity,
  • ochrany prírodných zdrojov,
  • uplatňovania prísnych výrobných noriem.

Kľúčové zásady biopotravín:

  • Zákaz používania chemických postrekov a umelých hnojív,
  • triedanie plodín,
  • žiadne geneticky modifikované organizmy (gmo),
  • antibiotiká sú prísne obmedzené

Dodržiavanie prísnych noriem je predpokladom vysokej kvality týchto produktov. Ekologická poľnohospodárska výroba reaguje na meniaci sa dopyt spotrebiteľa po bioproduktoch a dodáva tovary prispievajúce k ochrane životného prostredia a vzniku nových pracovných miest.