Slovenské TOP certifikáty

Značka kvality SK sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami.

Kontrola kvality

Viacstupňová kontrola kvality. Vlastné laboratórium dopomáha sledovať dodržiavanie štandardov.

Globálne certifikáty

IFS Food, ISO 22000, Chránené označenie pôvodu – svetová záruka kvality výrobcu

Politika inovácií

Inovačný cyklus v našich procesoch nám pomáha neustále sa vylepšovať a napredovať.

Garancia kvality

Chránené označenie pôvodu

Značka kvality

Značka kvality Dobrota
Značka kvality Dobrota Natur