Spoločne s Vami

sme prešli kus cesty.

 

Pred nami sú nové výzvy a vrcholy.

Pre naplnenie požiadaviek zákazníkov sa snažíme produkovať čo najkvalitnejšie služby a produkty, systémovo riadenými procesmi, ktoré sú neustále zlepšované.

Výsledkom je vzájomná dôvera, ktorá je podmienená tvrdou prácou, serióznym prístupom a je spätnou väzbou pre nás všetkých.

30

ROKOV NA TRHU

250

ZAMESTANCOV

1500

PRODUKTOV

Vízia spoločnosti

„Na základe spoľahlivosti a blízkosti zákazníkovi stať sa väčšinovým predajcom a lídrom na európskom trhu v oblastiach svojich podnikateľských aktivít a uspokojovať tak každodenný dopyt našimi kvalitnými produktmi.“

Ciele spoločnosti

  • Stabilný dlhodobý medziročný rast spoločnosti.
  • Vybudovať osobitné postavenie produktov vo vnímaní zákazníkov na základe kvality a dôveryhodnosti.
  • Získať najschopnejších ľudí pre konkrétne pozície v spoločnosti motivovaných dobrým riadením a silnou podnikovou kultúrou.
  • Dobré, dlhodobo udržateľné vzťahy s obchodnými partnermi.
  • Presadenie sa na okolitých trhoch v stredoeurópskom priestore.

Hodnoty spoločnosti

Zákaznícka orientácia, teda zameranie na kvalitu

Pre naplnenie požiadaviek zákazníkov sa snažíme produkovať čo najkvalitnejšie služby a produkty systémovo riadenými procesmi, ktoré sú neustále zlepšované v súlade s vonkajším okolím.

Princíp rodiny

Harmonická práca schopných individualít v tíme vyznačujúca sa aktívnou a otvorenou komunikáciou. Vychádzame zo vzájomnej pomoci a rozvoja ľudského potenciálu. Z vôle produkovať aj nad rámec svojich povinnosti za účelom prospechu regiónu, spoločnosti a svojím vlastným.

Efektivita

Hľadanie najúčelnejších, najjednoduchších a najrýchlejších spôsobov riešenia problémov. Podpora podnikavosti a inovácii so zachovaním princípu ziskovosti.

Dôveryhodnosť a zodpovednosť

Vzájomná dôvera, ktorá je podmienená tvrdou prácou, serióznym prístupom a spätnou väzbou pre nás všetkých.

„Nič nie je nemožné, iba to sprav.“

„Pomalinky veľkí chlapci rastú.“