1991: Založenie obchodnej firmy Mäspoma spol. s r.o. Jánom Kolesárom st.

1994: Sprevádzkovanie prvej baliarne korenín v Močenku.

1996: Spustenie prvej výroby korenín a mletia koreninovej papriky na kamenných mlynoch v Nitre. Založenie výrobnej prevádzky na spracovanie prírodných čriev v Prešove.

1998: Založenie dcérskej spoločnosti Mäspomix spol. s r. o. s cieľom vyššej finalizácie korenín a koreninových zmesí.

Zakúpenie prvého potláčacieho stroja na spracovanie umelých obalov.

V období od roku 1992 – 2000 postupné sprevádzkovanie 5.odbytových stredísk.

2000: Odkúpenie časti bývalého štátneho podniku Novofrukt v Dvoroch nad Žitavou, kde sa presunulo kompletné spracovanie a balenie korenín.

2003: Spracovanie drevnej štiepky a výroba nerezových pomôcok pre mäso spracovateľov v Rovňanoch a spustenie výroby črevných traktov v Rimavskej Sobote.

2005: Zmena loga firmy.

2007: Certifikácia medzinárodných noriem potravín ISO 22000 a IFS.

2011: Vstup na Česky trh prostredníctvom dcérskej spoločnosti Mäspoma CZ.

2014: “Žitavská paprika” získala ako prvý slovenský výrobok „Chránené označenie pôvodu“.

2016: Investícia do novej potláčacej flexografickej technológie na spracovanie umelých obalov s možnosťou UV tlače.

Re-dizajn obalov korenín v spotrebiteľskom balení. 

Fúzia so spoločnosťou Naturcasings a Iron.

2018: Nové výskumno-vývojové stredisko pre Mäspomix spol. s r.o.

2019: Spustenie implementácie SAP

2021: Presun celej výroby Maspomixu do Dvorov nad Žitavou, kde sa scentralizuje celá oblasť korenín a funkčných zmesí.

2022: Rozšírenie výrobných a skladovacích kapacít pre umele obaly

 

V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje jedenásť výrobných a odbytových prevádzok, zamestnáva 240 zamestnancov a patrí medzi top 50 potravinárskych spoločností na Slovensku.

 

Plány na najbližšie obdobie

Rozšírenie skladových priestorov pre CZ a HU