Spoločnosť Mäspoma získala prestížne ocenenie Slovak Business Superbrands Award 2020.

Maspoma Logologo superbrands

Superbrands je najuznávanejším, celosvetovo fungujúcim programom hodnotenia značiek. Vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Proces hodnotenia a nominácie značiek na ceny Supebrands prebieha na základe identických kritérií, dnes už v deväťdesiatich krajinách sveta, vrátane Slovenska. Proces oceňovania, do ktorého nie je možné prihlásiť sa, ani ináč sa oň uchádzať, je všade na svete identický. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: upriamiť pozornosť na mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa radi rozvíjali a učili. O udelení ceny Superbrands rozhoduje expertná skupina zložená z uznávaných odborníkov v oblasti marketingu, komunikácie a reklamy, na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou Bisnode a Dun&Bradstreet.

Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach. Získané ocenenie pre nás predstavuje záväzok, aby sme aj naďalej vynikali medzi ostatnými a upevňovali povedomie verejnosti o kvalite a spoľahlivosti produktov Mäspoma.

maspoma superbrands