Úžitkovosť, profesionalita a bezpečnosť

Kvalitné pracovné pomôcky, oblečenie, dezinfekčné prostriedky a obalové materiály sú základom
každej potravinárskej a mäsiarskej výroby.

V závode v Rovňanoch produkujeme výrobky z kvalitnej potravinárskej ocele (nerez 1.4301), určenej pre použitie v potravinárskom priemysle. Stopercentnú kvalitu a funkčnosť zaručujeme detailným prepracovávaním finálneho prevedenia. Dlhodobá životnosť našich výrobkov je dosiahnutá stabilitou, pevnosťou a odolnosťou. Dielenské detaily výrobkov sú navrhnuté tak, aby umožňovali kompatibilitu s ostatnými zariadeniami. Všetky nami vyrábané produkty vyhovujú prísnym hygienickým a bezpečnostným normám.

Súčasťou našej výroby v Rovňanoch je aj spracovanie bukového dreva, z ktorého vyrábame niekoľko typov údenárskej štiepky. Okrem údenia mäsiarskych výrobkov používajú naši zákazíci štiepku aj na údenie syrov.

Okrem vlastnej výroby ponúkame našim zákazníkom aj široký sortiment produktov renomovaných značiek a výrobcov.

Výroba výrobkov z potravinárskej ocele:
Rovňany č.20, 985 24 Rovňany
+421 917 666 244

Vyskúšajte našu pestrú ponuku mäsových
pomocných materiálov, za kvalitou ktorej stoja
dlhoročné skúsenosti a profesionalita.