Žitavská paprika 🌶

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Žitavská paprika je prvý slovenský produkt, so značkou „Chránené označenie pôvodu“. Mäspoma spol. s r.o. sa tak stáva prvým spracovateľom a výrobcom papriky s názvom „Žitavská paprika“ a „Paprika Žitava“.

Status „Chránené označenie pôvodu“ nesie Žitavská paprika vďaka:

  • unikátnym klimatickým podmienkam a charakteru pôdy v Podunajskej nížine
  • historicky vyšľachteným, regionálnym odrodám papriky
  • špeciálnemu spôsobu spracovania tzv. vyfarbovacím kameňom
  • ľudskému potenciálu

Samotné označenie „CHOP“ je garanciou originality. Paprika sa musí v danom regióne vypestovať, spracovať a zabaliť do hotového výrobku. Priamo z poľa na tanier k našim zákazníkom

Výnimočnosť

Nadmorská výška, dostatok vody, priepustné pôdy a leto s pomerne nízkym počtom slnečných dní, spôsobujú, že vysoký obsah sacharidov v paprike sa nepremení na farbivo v takom množstve, ako keď je paprika pestovaná v teplejších oblastiach, ale ostane ako jej chuťová zložka. Výrobok „Paprika Žitava“, alebo „Žitavská paprika“ má preto jedinečne sladkú vôňu a chuť.

Paprika

je symbolom tradície južných oblastí Slovenska , pričom jej pestovanie  siaha ešte do obdobia  Rakúsko-Uhorska. Už koncom 18. storočia sa udomácnila v Podunajskej nížine, ktorá je najsevernejším územím rentabilného pestovania koreninovej papriky.