Pomocný materiál

Pomocný materiál pre mäso-produkciu reprezentuje pre firmu doplnkový sortiment. Zahŕňajú široké a rôznorodé produktové portfólio ako drevnú štiepku, nože, výrobky z nerezu, atď.