Úvod  > Produkty  > Mäsospracovatelia a potravinársky priemysel

Mäsospracovatelia a potravinársky priemysel

Koreniny

Produkcia korenin sa realizuje v prevádzkach vybavených s modernými výrobnými linkami: sušičkami, mlynmi, separátormi, baličkami a pod...
Paprika

Paprika s vysokou kvalitou je charakteris- -tická s oranžovo-červenou farbou, jedinečnou vôňou a prenikavou sladkou vôňou...

Prírodné črevá

Prírodné črevá ako zdraviu nezávadné a ekologicky čisty material sa využívajú najmä v mäsospracovateľskom priemysle...

Umelé črevá

Umelé črevá sú novodobou náhradou prírodných čriev. Moderné mechanické linky a zlepšujúce sa technológie spracovania mäsa vytvorili novú výzvu pre obaly...

Aditíva pre potravinársky priemyselProdukcia funkčných zmesi, ktoré pozitívne ovplyvňujú senzorické a technologické vlastnosti konečných produktov...

Pomocný materiál


Pomocný materiál pre produkciu mäsa reprezentuje pre firmu doplnkový sortiment. Zahrúňajú široké a rôznorodé produktové portfólio ako drevnú štiepku, nože, výrobky z nerezu atď...